Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/1634/2020, de 6 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 514702).

10/07/2020
Publicat al DOGC de 10-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803988.pdf

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

2.1. Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre el 20 de maig i el 10 de juliol, el període de presentació de sol·licituds comença el 13 de juliol de 2020 i acaba el 20 de juliol de 2020.

2.2 Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre l'11 de juliol de 2020 i el 20 de setembre de 2020, el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de setembre de 2020 i acaba el 28 de setembre de 2020.

Contactes