Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa › Secció de Dret Concursal

Ministeri de Justícia - Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital - Taula de correspondències entre la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal i el Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal

10/06/2020
Publicat: 4/6/2020

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302