Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1852/2020, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop per al foment de l'economia social i del cooperativisme en l'exercici 2020, (...)

30/07/2020
Publicat al DOGC de 30-07-2020

(...) i s'adopten mesures de flexibilització a fi d'afavorir el compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions per part dels beneficiaris en relació amb les condicions que estableixen les bases reguladores de l'Ordre TSF/234/2017 i donar viabilitat màxima a les actuacions afectades pel context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 516663).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807251.pdf

El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció és fins al 10 de setembre del 2020, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contactes