Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Text de la sol·licitud d'autorizació al Congrés dels Diputats per prorrogar l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, aprovada pel Consell de Ministres de 19 de maig de 2020

20/05/2020
Publicat: 19/5/2020

https://www.ecestaticos.com/file/050660971f22cfd73ee8464161ccffc2/1589909524-solicitudprorroga.pdf

Novè. Amb efectes des de 4 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional segona del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis processals. S'ha d'alçar la suspensió en aquesta mateixa data.

Desè. Amb efectes d'1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius. Des d'aquesta mateixa data, el còmput dels terminis que hagin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302