Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la subtitulació de produccions audiovisuals produïdes a Catalunya (ref. BDNS 506358).

22/05/2020
Publicat al DOGC de 22-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795264.pdf

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des del dia 2 de juny fins al 23 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Contactes