Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l'Acord del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, de 16 de juny de 2020, pel qual s'aprova la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador (...)

26/06/2020
Publicat al DOGC de 26-06-2020

(...) adreçats a l'alumnat escolaritzat en qualsevol dels cursos dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, en centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, durant el curs 2020-2021, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei (ref. BDNS 511879).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8163/1801437.pdf

3.1 El termini per la presentació de les sol·licituds en període inicial serà:

Període de sol·licituds de juny 2020 : entre el 23 de juny i el 9 de juliol ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, serà fins el 10 de juliol.

Període de sol·licituds de setembre 2020 : entre els dies 7 i el 20 de setembre , ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, serà fins el 23 de setembre.

3.2 Un cop finalitzat els períodes de juny i setembre, s'establirà un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l'alumnat de nova incorporació.

Contactes