Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Correcció d'errades del Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat del sector industrial

17/07/2020
Publicada al BOE del 16/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7938

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302