Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre JUS / 460/2020, de 29 de maig, per la qual es modifica l'Ordre JUS / 767/2019, de 11 de juliol, per la qual es disposa la data d'efectivitat de 22 places de magistrat en òrgans col·legiats, d'entrada en funcionament de 45 jutjats corresponents a la programació de l'any 2019, i d'efectivitat de 2 places de magistrat a la Secció d'Apel·lació penal dels tribunals superiors de Justícia (...)

03/06/2020
Publicat: 30/5/2020

(...) d'Andalusia, Ceuta i Melilla, de Catalunya i de la Comunitat de Madrid.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5474

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302