Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1406/2020, de 10 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, (...)

22/06/2020
Publicat al DOGC de 22-06-2020

(...)  pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l'any 2020 (ref. BDNS 510600).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159/1800604.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de juny al 9 de juliol del 2020.

Contactes