Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Secció de Dret Penal

Comunicat de la Secció de Dret Penal de l'ICAB

21/05/2020
Des de la Secció de Dret Penal volem donar a conèixer diferents situacions que s’han donat en aquests primers dies de desescalada de l’estat d’alarma i que han portat a situacions de risc, tant pel que respecta a les garanties, com pel que respecta a la salut i seguretat de tots els intervinents.
Comunicat de la Secció de Dret Penal de l'ICAB

En vista de l’actual situació extraordinària provocada pel COVID-19 i la seva afectació directa al funcionament de l’Administració de Justícia i tots els operadors jurídics, és interès de la Secció de Dret Penal de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona mostrar la seva sensibilitat i recolzament davant tots els esforços que s’estan duent a terme per part de l’Administració Pública per reprendre l’activitat professional i judicial en condicions. Vagi per davant que ens trobem davant una situació excepcional que ha sobrepassat a la immensa majoria dels col·lectius socials, i tanmateix, als operadors jurídics en el seu conjunt.

Aquesta situació ha obligat a un canvi radical en la manera de celebrar les declaracions, compareixences, vistes orals i, en definitiva, les actuacions judicials i policials diàries, afegint unes noves circumstàncies complexes que en cap moment poden suposar una minva de garanties i drets fonamentals dels ciutadans, i molt especialment, del dret de defensa, a la tutela judicial efectiva i a un procediment amb les degudes garanties.

Des de la Secció de Dret Penal hem constatat diverses situacions que, d’haver-se produït abans de la pandèmia, amb total seguretat no s’haguessin acceptat pels Tribunals de Justícia: declaracions de testimonis duent posada la mascareta, que impossibilita la comprensió del que manifesten, declaracions de testimonis i pèrits que per la seva ubicació física a la Sala no queden enregistrats a la gravació de la vista oral, vistes orals en les que, a la seva posterior reproducció de la gravació s’aprecia una seriosa dificultat d’enteniment i comprensió, i d’altres similars.

Tot això ho manifestem des del més sincer dels respectes i amb l’ànim de col·laborar amb l’Administració de Justícia i, molt especialment, en la defensa de les garanties i drets fonamentals dels ciutadans.

Tanmateix, i pel que fa a la salut de tots els operadors jurídics intervinents hem de recordar que, a totes les actuacions judicials i policials, s’hauran de garantir de manera escrupolosa totes aquelles mesures sanitàries i de protecció de la salut que siguin necessàries per poder dur a terme de forma correcta l’exercici professional de l’advocacia, i el de tots operadors jurídics ja dits.

Des de la Secció de Dret Penal hem pogut constatar que els assenyalaments es solapen donant lloc a una concentració de persones que fa molt difícil poder mantenir les mesures de seguretat exigides.

Precisament en aquests moment en que el funcionament de la Justícia s’ha d’adaptar a la “nova normalitat”, és quan hem de vetllar i respectar, amb el màxim rigor, totes les garanties del procés penal, així com la integritat de la salut de tots els professionals i persones intervinents als actes judicials i policials, implementant totes les mesures sanitàries i de protecció necessàries que permetin la seva correcta coexistència i equilibri.

Des de la Secció de Dret Penal reiterem i agraïm l’enorme esforç que està realitzant l’Administració de Justícia en aquest sentit i, simplement volem donar a conèixer les diferents situacions que s’han donat en aquests primers dies de desescalada de l’estat d’alarma i que han portat a situacions de risc, tant pel que respecta a les citades garanties, com pel que respecta a la salut i seguretat de tots els intervinents.Secció de Dret Penal de l'ICAB
Barcelona, 20 de maig de 2020

 

Les opinions expressades en aquest comunicat pertanyen exclusivament a aquesta Secció. L'opinió oficial del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona l'expressa la Junta de Govern de l'ICAB a través dels seus comunicats.

Documents