Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/1084/2020, de 18 de maig, per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2020 (ref. BDNS 506454).

22/05/2020
Publicat al DOGC de 22-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795300.pdf

La formalització de l'assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d'ajut per a les assegurances corresponents a les línies que detalla l'annex 2 de l'Ordre ARP/62/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries, incloses al Pla d'assegurances agràries combinades, sempre que s'hagi realitzat correctament i dins el període de subscripció establert en les resolucions del Ministeri d'Agricultura, Pesca, i Alimentació (MAPA) per a cada línia d'assegurança.. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

Contactes