Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EXI/1228/2020, de 13 d'abril, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau (Entitats 2020) (ref. BDNS 508835).

08/06/2020
Publicat al DOGC de 08-06-2020

file:///D:/Users/ferran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/9DRYFY97/1797296.pdf

El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

Contactes