Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EMC/1571/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 513590).

06/07/2020
Publicat al DOGC de 06-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8170/1802957.pdf

Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del 7 d'octubre del 2020.

 

Contactes