Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/940/2020, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges

11/05/2020
Publicat al DOGC d’11-05-2020

(...) per a l'explotació posterior a l'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries, per a l'any 2020 (ref. BDNS 504713).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793774.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 12 de maig al 30 d'octubre de 2020.

Contactes