Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1194/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, (...)

04/06/2020
Publicat al DOGC de 04-06-2020

(...) per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2020 (ref. BDNS 507896).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796842.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de juny de 2020.

 

Contactes