Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/1392/2020, de 13 de juny, per la qual es convoca el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2020 (ref. BDNS 510760).

18/06/2020
Publicat al DOGC de 18-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799916.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Contactes