Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1082/2020, de 18 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, (...)

22/05/2020
Publicat al DOGC de 22-05-2020

(...) per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (ref. BDNS 506468).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795278.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 25 de maig al 30 d'octubre de 2020.

Contactes