Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d'òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques (ref. BDNS 506361).

22/05/2020
Publicat al DOGC de 22-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795322.pdf

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des del dia 29 de juny fins al 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Contactes