Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/1020/2020, de 6 de maig, per la qual es convoquen els ajuts de 'minimis' corresponents a l'any 2019-2020 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya (ref. BDNS 505003).

15/05/2020
Publicat al DOGC de 15-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8134/1794484.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o les seves pròrrogues.

Contactes