Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, (...)

22/06/2020
Publicat al DOGC de 22-06-2020

(...) de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID-19) (ref. BDNS 511293).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159/1800532.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contactes