Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Justícia Penal Internacional › Crisi sanitària › Alertes

Ordre SND/445/2020, de 26 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen instruccions sobre gestió de residus a la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID -19 i l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma (...)

27/05/2020
Publicat: 27/5/2020

(...) en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5323

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302