Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre ETD/699/2020, de 24 de juliol, de regulació del crèdit revolving i per la qual es modifica l'Ordre ECO/697/2004, de 11 de març, sobre la Central d'Informació de Riscos, l'Ordre EHA/1718/2010, d’11 de juny, (...)

29/07/2020
(...) de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris i l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció de el client de serveis bancaris. Publicada al BOE del 27/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8583

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302