Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre TMA / 424/2020, de 20 de maig, per la qual es modifiquen l'Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat; i l'Ordre TMA/419/2020, de 18 de maig, (...)

22/05/2020
Publicat: 21/5/2020

(...) per la qual s'actualitzen les mesures en matèria d'ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 al procés de desescalada.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5192

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302