Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social - Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte normatiu consistent en la modificació del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut els treballadors i de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, sobre determinats aspectes de la prestació (...)

10/06/2020
Publicat: 8/6/2020

(...) de treball per compte propi i aliè del treball a través de plataformes.

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/participacion/Proyecto_08_20200606_consulta_publica_gabinete_empleo.pdf

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302