Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

La CRAJ informa: assenyalaments i terminis al mes d'agost

31/07/2020
Us recordem que, conforme a l'article 1 del vigent Reial Decret-Llei 16/2020, de 28 de abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia (BOE del 29 d'abril de 2020), enguany, el període dels dies 1 a 10 d'agost-ambdòs inclosos- serà inhàbil, però a partir del dia 11 i fins al 31 d’agost s'ha declarat hàbil per a totes les actuacions judicials.
La CRAJ informa: assenyalaments i terminis al mes d'agost

En relació a les demandes que es poden interposar dels dies 1 al 10 d'agost, us adjuntem l'acord de la lletrada de l'administració del Jutjat Degà de Barcelona:

LINK

Per part del CGPJ, cal recordar que les recomanacions adoptades en el seu Acord de data 11 de maig, han estat que només es procedeixi a efectuar assenyalaments amb caràcter urgent, però també que es podran practicar notificacions amb el corresponent còmput de terminis.

Per tant, cal tenir present que en les jurisdiccions en les quals està implementat el sistema Noticat, la previsió de l'art. 162.2 LEC que estableix que constant la correcta remissió de l'acte de comunicació pels diferents mitjans tècnics disposats a l'efecte, transcorreguts tres dies sense que el destinatari accedeixi al seu contingut, es considerarà que aquesta ha estat efectuada legalment desplegant plenament els seus efectes.

Respecte al Noticat, sistema de notificacions telemàtiques de la plataforma E Justícia, recordem que el sistema permet designar un altre company/a per tal que rebi les notificacions en substitució i introduir un altre correu electrònic en cas de resultar necessari.

Contactes

    Gran Via de les Corts Catalanes, 111 Ciutat de la Justícia Edifici C, 2a planta
    L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5345 F. 93 215 10 62 E. craj@icab.cat