Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa › Crisi sanitària › Alertes

Resolució de 5 de maig de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'emet exempció, de conformitat amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 2018/1139, per a l'extensió de la validesa i altres períodes de temps, relatius a les llicències, habilitacions, atribucions, anotacions i certificats de pilots, instructors, examinadors i TCP (...)

12/05/2020
(...) per a la reducció de l'impacte negatiu sobre l'aviació comercial i general, ocasionat per la crisi global del coronavirus COVID-19

Publicat: 12/5/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4930

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302