Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1435/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (ref. BDNS 511209).

22/06/2020
Publicat al DOGC de 22-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159/1800574.pdf

El termini de presentació de sol·licituds per a les línies d'actuació 1 i 2 que preveu l'Ordre TSF/235/2017, de 13 d'octubre, és de 10 dies hàbils comptats a partir de l'1 d'octubre de 2020, o a partir de la data en què produeixi efectes la seva publicació en el cas que fos posterior a l'1 d'octubre.

Contactes