Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EMC/1738/2020, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 516168).

23/07/2020
Publicat al DOGC de 23-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806149.pdf

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 17 de novembre de 2020 o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Contactes