Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TES/1474/2020, de 19 de juny, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2020 del Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

29/06/2020
Publicat al BOE de 29-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801528.pdf

El termini per a la presentació del document PIN s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 4 de setembre de 2020.

 

 

Contactes