Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1149/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, (...)

02/06/2020
Publicat al DOGC de 02-06-2020

(...) per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals per a l'any 2020 (ref. BDNS 507667).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796312.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 3 al 18 de juny de 2020.

Contactes