Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TES/1428/2020, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública no competitiva, per a entitats que han adquirit habitatges amb un préstec bonificat, mitjançant els drets de tanteig i retracte o compra directa, per destinar-los a lloguer social (ref. BDNS 511431).

19/06/2020
Publicat al DOGC de 19-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800102.pdf

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de setembre de 2020.

Contactes