Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

REGLAMENT DELEGAT (UE) 2020/592 DE LA COMISSIÓ de 30 d'abril de 2020 pel qual s'estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions del Reglament (UE) no 1308/2013 de Parlament Europeu i de Consell per fer front a la pertorbació del mercat causada per la pandèmia de COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i (...)

06/05/2020
Publicat: 5/5/2020

(...) en el sector vitivinícola, així com mesures connexes.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302