Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

Ordre SND / 337/2020, de 9 d'abril, per la qual s'estableixen les mesures necessàries per garantir el compliment dels serveis essencials per a la distribució al detall de carburants i combustibles en estacions de servei i pals marítims (...)

14/04/2020
Publicat: 11/4/2020

(...) com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4415

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302