Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

Resolució de 9 d'abril de 2020, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, per la qual s'actualitza l'Annex de l'Ordre SND / 321/2020, de 3 d'abril (...)

14/04/2020
Publicat: 11/4/2020

(...) per la qual s'estableixen mesures especials per a l'ús de bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans amb ocasió de les crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4416

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302