Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

Resolució de 2 de maig de 2020, de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publiquen els Acords de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 28 d'abril de 2020, pels quals es determinen imports màxims de venda al públic en aplicació del que preveu l'Ordre SND / 354/2020, de 19 d'abril, (...)

06/05/2020
Publicat: 5/5/2020

(...) per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4815

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302