Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

REGLAMENT (UE, Euratom) 2020/538 DEL CONSELL de 17 d'abril de 2020 que modifica el Reglament (UE, Euratom) no 1311/2013 pel qual s'estableix el marc financer plurianual per al període 2014-2020, pel que fa a l' marge global per a compromisos

22/04/2020

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302