Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2054-2020, contra els articles 7, 9, 10 i 11 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi ocasionada pel COVID-19; el Reial Decret 465/2020, de 17 de març; el Reial Decret 476/2020, de 27 de març; el Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril; el Reial Decret 492/2020, de 24 d'abril; (...)

08/05/2020
Publicat: 8/5/2020

(...) i l'Ordre SND / 298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les sales de vetlla i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4875

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302