Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

Disposicions publicades al BOE de 3 de maig de 2020 en relació al COVID-19

03/05/2020
Publicat: 3/05/2020
Disposicions publicades al BOE de 3 de maig de 2020 en relació al COVID-19

Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/boe-a-2020-4789.pdf

Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf

Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf

Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de cogovernança amb les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transició a una nova normalitat
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302