Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Transformació Digital

Publicada al Diari Oficial de la Unió Europea la RECOMANACIÓ (UE) 2020/518 de la Comissió, de 8 d’abril de 2020, relativa a un conjunt d’instruments comuns de la Unió per a la utilització de la tecnologia i les dades amb la finalitat de combatre i superar la crisi de la COVID-19, en particular pel que respecte a les aplicacions mòbils (...)

17/04/2020
(...) i a la utilització de dades de mobilitat anonimitzades.
Publicada al Diari Oficial de la Unió Europea la RECOMANACIÓ (UE) 2020/518 de la Comissió, de 8  d’abril de 2020, relativa a un conjunt d’instruments  comuns de la Unió per  a la utilització de la tecnologia i les dades amb la finalitat de combatre i superar la crisi de la COVID-19, en particular pel que respecte a les aplicacions mòbils (...)

Notícies relacionades

La recomanació considera que les tecnologies i les dades digitals tenen un valuós paper en la lluita contra la crisi de la COVID-19, en tant que ofereixen una eina important per informar al públic i ajudar a les autoritats públiques en els esforços per contenir la propagació del virus, al temps que considera necessari el desenvolupament d’un enfocament comú per a la seva utilització en defensa del mercat únic i la protecció dels drets i llibertats fonamentals, en particular el dret a la intimitat i a la protecció de les dades personals.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.114.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:114:TOC

Contactes

    Mallorca, 283
    0837 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 496 18 80 - EXT. 5705 T. 93 601 12 12 E. digicab@icab.cat