Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

Ordre TMA / 336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en compliment del que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març (...)

14/04/2020
Publicat: 11/4/2020

(...) pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4412

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302