Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 30 d'abril de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es desenvolupa el procediment per a la tramitació de sol·licituds de el subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat social regulat en el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, (...)

06/05/2020
Publicat: 4/5/2020

(...) pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4801

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302