Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Transformació Digital

Estudi del Parlament Europeu sobre la utilització de dispositius mòbils per combatre el coronavirus

24/04/2020
En aquest briefing es discuteixen les mesures de seguiment de la ubicació mitjançant dispositius mòbils en el context de la crisi Covid-19.
Estudi del Parlament Europeu sobre la utilització de dispositius mòbils per combatre el coronavirus

Descriu les iniciatives dels Estats membres de la UE i ofereix una breu anàlisi sobre les normes de drets fonamentals i marc de la política de la UE, incloses les normes aplicables de la UE sobre protecció  de dades i privacitat.

El document està disponible únicament en anglès.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649384/EPRS_BRI(2020)649384_EN.pdf

Contactes

    Mallorca, 283
    0837 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 496 18 80 - EXT. 5705 T. 93 601 12 12 E. digicab@icab.cat