Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

Resolució de 7 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat de Drets Socials, per la qual es publiquen diverses mesures que afecten les activitats de joc de l'ONCE

14/04/2020
Publicat: 10/4/2020

(...) com a conseqüència de l'aprovació de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4405

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302