Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Comissió de Transformació Digital

Resolució de 15 d'abril de 2020, de la Direcció general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 11 de març de 2020, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col·laboradores (...)

22/04/2020
Publicat: 21/4/2020

(...) amb ocasió del pagament de deutes amb targetes de crèdit i de dèbit, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d'accés en un registre previ (sistema Cl @ VE PIN).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4538

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302