Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Crisi sanitària

L’advocacia rebutja per la seva ineficàcia l’habilitació del mes d’agost als jutjats i tribunals

27/04/2020
El Consell General de l'Advocacia Espanyola, integrat pels diferents Consells autònomis, els 83 col·legis d’advocats/des d’Espanya i la Confederació Espanyola de l’Advocacia Jove, representats pels seus degans i deganes, consellers i conselleres reunits en el Ple Extraordinari celebrat el diumenge 26 d’abril, ha acordat manifestar el seu rebuig i oposició a les mesures que, resultant ineficaces, perjudiquin al bon funcionament de l'Administració de Justícia i resultin lesives per a l'exercici del dret de defensa.
L’advocacia rebutja per la seva ineficàcia l’habilitació del mes d’agost als jutjats i tribunals

El Consell General de l'Advocacia Espanyola, integrat pels diferents Consells autonòmics, els 83 Col·legis d'advocats/des d'Espanya i la Confederació Espanyola de l'Advocacia Jove, representats pels degans i deganes, consellers i conselleres reunits en el Ple Extraordinari celebrat el dia 26 d'abril, ha acordat:

1r. Manifestar i reiterar el compromís de l'advocacia en la defensa dels interessos de la societat espanyola en aquests moments tan difícils derivats de la crisi del COVID-19, en els quals les conseqüències econòmiques exigiran redoblar els esforços per a aconseguir la reactivació de l'Administració de Justícia en el menor temps possible.

Reiterar el seu indestructible compromís amb la societat en la defensa del dret a la tutela judicial efectiva de la ciutadania, que per mandat constitucional ostenta i exerceix els 365 dies de l'any les 24 hores del dia.

Aquesta important responsabilitat s'ha vist ratificada amb la declaració de l'estat d'alarma, exercint sense titlla les funcions que les autoritats li han encomanat en les successives resolucions dictades a l'empara d'aquell, com és expressiu el normal desenvolupament del servei del torn d'ofici i de les assistències declarades urgents.

Com a intervinent d'excepció i lleial cooperadora de l'Administració de Justícia, l'advocacia espanyola ha formulat les al·legacions que li van ser requerides pel Ministeri de Justícia (20 d'abril) i el Consell General del Poder Judicial (14 d'abril), per a la recuperació de la normalitat en l'activitat dels jutjats. El moment exigeix no sols compromís sinó encert en la implementació d'un retorn escalonat que eviti el col·lapse del sistema judicial.

2n. Manifestar i reiterar públicament el rebuig i oposició de l'Advocacia a les mesures que, resultant ineficaces, perjudiquin la bona marxa de l'Administració de Justícia i resultin lesives per a l'exercici del dret de defensa.

Com ja ha manifestat aquest Consell amb anterioritat, declarar hàbil el mes d'agost, en tot o en part, lluny de contribuir a normalitzar la situació i agilitar els procediments suposarà, sens dubte, una major distorsió. Difícilment es pot desenvolupar una activitat normal si coincideix amb un període vacacional de jutges/ses, magistrats/des, fiscals, lletrats/des de l'administració de justícia, funcionaris i resta de personal que, a més, s'estendria abans i després del mes d'agost.

Aquesta habilitació tindria en la pràctica un efecte contraproduent, perquè comportaria la suspensió de nombrosos actes processals davant les dificultats de dur a terme actes de comunicació i la més que probable incompareixença de justiciables, testimonis, perits, etc.

Per a aconseguir l'efecte que es pretén, l'Advocacia proposa concentrar el període vacacional de tots els professionals de la Justícia el mes d'agost, fora de perill sempre de les actuacions urgents, de manera que pugui desenvolupar-se l'activitat ordinària a ple rendiment els mesos de juliol i setembre.

L'advocacia defensa que qualsevol mesura dirigida al perfeccionament i eficàcia de la Justícia, com tots anhelem, requereix de la unitat i del consens de l'experiència compartida de tots els sectors professionals que treballem amb un objectiu comú com és la dignificació de la Justícia.

Només des de la col·laboració entre institucions, en la forma en la que ho hem fet durant l'estat d'alarma, com s'ha demostrat, es poden aconseguir els objectius comuns de normalització i recuperació de l'activitat judicial, en la qual l'Advocacia ve a exercir un paper essencial.

Contactes