Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

Reial Decret 508/2020, de 5 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions estatals destinades a l'exercici 2020 a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de bens i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a conseqüència de les limitacions imposades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, (...)

06/05/2020
Publicat: 6/5/2020

(...) pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i els seus pròrrogues.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4835

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302