Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Comissió de Normativa › Crisi sanitària

Resolució de 10 d'abril de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 10 d'abril de 2020 (...)

14/04/2020
Publicat: 11/4/2020

(...) pel qual s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d'avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de l'COVID-19. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4414

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302