Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Crisi sanitària

Comunicat sobre la insuficiència de les mesures en matèria d’arrendaments per a ús diferent d’habitatge adoptades en el RDL 15/2020, de 21 d'abril

25/04/2020
Des de la Secció de Dret Civil de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona volem manifestar la nostra preocupació respecte les mesures que es contemplen en el recent Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació (BOE de 22 d’abril de 2020), i que té com a finalitat reduir els costos d’autònoms i pimes mitjançant la moratòria i ajornament del pagament de la renda dels contractes d'arrendament d'ús diferent a habitatge i indústria fins un màxim de quatre mesos.
Comunicat sobre la insuficiència de les mesures en matèria d’arrendaments per a ús diferent d’habitatge adoptades en el RDL 15/2020, de 21 d'abril

No podem oblidar que el Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, res regulava sobre els arrendaments d’ús diferent al d'habitatge, confiant-ho, en definitiva, a la llibertat de pacte i a les regles sobre el risc existents en l'ordenament jurídic en matèria d'obligacions i contractes.

La finalitat del text legal ha de ser la de donar seguretat jurídica envers la problemàtica de l’impacte causat per les externalitats negatives de la pandèmia de la COVID-19 als contractes de lloguer de locals de negoci i altres usos diferents als d’habitatge, especialment aquells que s’han vist afectats per la suspensió de l’activitat imposada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les mesures que ara s'articulen en aquest RDL 15/2020 no assoleixen aquest objectiu de seguretat jurídica, raó per la qual com a operadors jurídics en contacte amb els receptors de les normes, tenim el deure de posar-ho de manifest, als efectes que es prenguin les oportunes accions legislatives per tal de preservar el nostre teixit empresarial i la continuïtat de multitud de negocis, i evitar alhora l’alta litigiositat que en aquest àmbit pronostiquem.

 

A Barcelona, a 27 d’abril de 2020