Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa › Secció de Dret Concursal

Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Concursal

07/05/2020
Publicat: 7/05/2020. Adjuntem el document.
Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Concursal

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4859

Documents

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302