Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Sol·licitud de videoconferències amb els centres penitenciaris i els centres de justícia juvenil

Sol·licitud de videoconferències amb els centres penitenciaris i els centres de justícia juvenil

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), conjuntament amb la Direcció General de Serveis Penitenciaris, posa al vostre servei la possibilitat de mantenir entrevista amb els vostres clients interns en centres penitenciaris a través del sistema de videoconferència.

Aplicant les noves tecnologies de la informació i comunicació a la creació i millora dels Serveis professionals que oferim als nostres col·legiats, va néixer el Servei de Videoconferències amb centres penitenciaris, pioner a Catalunya i a la resta de l’Estat.

Un servei que evita el desplaçament al centre penitenciari, estalviant temps, i que permet incrementar les possibilitats de comunicar i informar als nostres clients interns en centres penitenciaris, en un exercici, també, de responsabilitat social.

ESTÀ GARANTIDA LA SEGURETAT  I CONFIDENCIALITAT D’AQUESTA COMUNICACIÓ?

De conformitat amb la normativa vigent, les comunicacions de l’intern amb l’advocat s’han de fer en departaments apropiats i en condicions en què s’asseguri la confidencialitat de la comunicació.  

Abans de la posada en funcionament del Servei, s’ha portat a terme un estudi per garantir la seguretat de la comunicació en forma de videoconferència. El sistema ha estat revisat i validat pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

El  control que es porta per part de l’ICAB i del centre penitenciari no difereix de l’actual respecte de les comunicacions presencials, i ho és als únics efectes del que preveu l’art. 48 del Reglament Penitenciari: comprovació de què l’advocat consta designat en procediment judicial o ha estat cridat per l’intern, i constatació de què s’ha portat a terme la comunicació.

EN QUINS CENTRES PENITENCIARIS ESTÀ DISPONIBLE EL SERVEI DE VIDEOCONFERÈNCIES?

 Els resultats de la prova pilot amb la que es va iniciar el servei, al Centre Penitenciari de Quatre Camins, han portat a confirmar la voluntat inicial d’ampliació a la resta de centres penitenciaris, amb la  finalitat  de poder donar cobertura a tots ells,  mitjançant un calendari de desplegament progressiu.

 Actualment es pot fer us d’aquest servei amb els següents centres penitenciaris i centres de justicia juvenil:

 • Centre penitenciari de Quatre Camins
 • Centre penitenciari de Brians-1
 • Centre penitenciari de Brians-2
 • Centre penitenciari Puig de les Basses
 • Centre penitenciari de Lledoners
 • Centre penitenciari de Mas Enric
 • Centre educatiu de justícia juvenil l’Alzina
 • Centre educatiu de justícia juvenil Can Llupià
 • Centre educatiu de justícia juvenil El Segre
 • CP Dones
 • CP Joves
 • CP Ponent

COM FUNCIONA?

Únicament has de:

Per utilitzar aquest sistema de videoconferències, cal: 

 • Un Carnet ACA: Certificat digital que t’identifica com advocat/da i et permet sol·licitar passis de presó i accedir al portal de e-Justicia per reservar cita per a la videoconferència. Si no disposes de carnet ACA el pots demanar aquí.
 • Un Passi de Presó: Volant d’autorització de la comunicació lliurat segons el previst a l’art. 48 del Reglament Penitenciari, que també pots obtenir per mitjans telemàtics, a través de Redabogacia amb el carnet ACA aquí.
 • Reserva de Cita: Accedir a l’agenda del Departament de Justícia per reservar el dia i hora de la videoconferència. Per fer la reserva de cita cal anar al portal de e-Justicia aquí

El formulari a emplenar demana un codi de passi de presó que trobarem al volant expedit, concretament al requadre on figura “codi de seguretat”.  A més, es demana un nom d’usuari i una contrasenya que també podeu trobar al volant de presó.

El centre penitenciari comprovarà si en el dia i hora reservat no existeix cap impediment per portar a terme la comunicació i et confirmarà, mitjançant e-mail, la reserva de cita o, en cas contrari, t’informarà, també mitjançant un e-mail, de la impossibilitat que es porti a terme la videoconferència.

El dia i hora reservat només haureu  d’anar a l’ICAB (c/ Mallorca, 283, o a les instal·lacions del Col·legi a la Ciutat de la Justícia) i connectar-se amb el centre penitenciari indicat per mantenir l’entrevista amb el defensat.

EM SUPOSA UN COST AFEGIT FER ÚS D’AQUEST SERVEI?

El servei és gratuït i es troba inclòs entre les prestacions a què et dóna dret l’abonament de la quota col·legial.  Per tant, a més d’estalviar temps i desplaçament, t’estalvia també els costos associats.

Contactes

  Mallorca, 283 - Planta 0
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat